Cần Giờ – Đi tìm hơi biển cả

177

Chẳng biết bao nơi biển đầy ở cái đất nước Việt Nam này. nhưng cũng chỉ muốn lang nơi nào có dư âm biển. mang đậm cuộc sống nơi vùng đất.

Xuống Cần Giờ thực sự chẳng biết đi đâu. thôi thì đi tìm hơi biển cả trong cuộc sống của dân làng biển. của những con đường đậm hơi cá khô . và những con người với bàn tay rám nắng biển.

Đi tìm cái dư âm của tiếng sóng vỗ của những con thuyền đậu bến. của những tiếng à ới nhau của những như phủ gọi nhau trên mạn thuyền. lắng nghe những âm thanh của những tiếng gió rít qua lá cờ tổ quốc . của chính con tim mình qua những đợt sóng nhỏ xô những con cá kìm nhỏ bơi trên mặt nước.

Cần giờ xa xài gòn thế. đường đi cũng ngặt nghèo đôi chút. khiến nó trở nên vắng vẻ và bình yên.

Ảnh: internet
Ảnh: đảo khỉ
Ảnh: Rừng Sác

Dương Tường